Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nhiệm vụ Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát giai đoạn 2024-2026

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 21/04/2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026.

Theo đó, Bộ Công thương quyết định giao cho Trung tâm Thông tin Công nghiệm và Thương mại là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026.

Nguồn vốn thực hiện: 2,754 tỷ đồng.

Mục tiêu thực hiện:

- Tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, cung cầu các mặt hàng tiêu dùng, nguyên nhiên liệu thiết yếu, các mặt hàng trọng điểm, nhạy cảm;

- Đánh giá, cảnh báo và dự báo giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng và chỉ số CPI;

- Đề xuất những giải pháp phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát theo định hướng của Chính phủ.

Quyết định 941/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Lạm phát cả năm dự báo sẽ được kiểm soát dưới 4%

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro