Nhiệm vụ Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát giai đoạn 2024-2026

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026.
Mục lục bài viết

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026.

Theo đó, Bộ Công thương quyết định giao cho Trung tâm Thông tin Công nghiệm và Thương mại là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026.

Nguồn vốn thực hiện: 2,754 tỷ đồng.

Mục tiêu thực hiện:

- Tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, cung cầu các mặt hàng tiêu dùng, nguyên nhiên liệu thiết yếu, các mặt hàng trọng điểm, nhạy cảm;

- Đánh giá, cảnh báo và dự báo giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng và chỉ số CPI;

- Đề xuất những giải pháp phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát theo định hướng của Chính phủ.

Quyết định 941/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Lạm phát cả năm dự báo sẽ được kiểm soát dưới 4%

5 / 5 ( 1 bình chọn )