Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2024-2026

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 19/04/2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 942/QĐ-BCT về việc phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp" giai đoạn 2024-2026.

Với mục tiêu thực hiện trong giai đoạn 2024-2026:

- Duy trì và nâng cấp cơ sở dữ liệu thông tin ngành công nghiệp nhằm tạo tính hệ thống, ổn định và chính xác cho thông tin cung cấp;

- Thông tin phân tích, dự báo chuyên sâu về tình hình sản xuất, thị trường, giá cả; tình hình xuất, nhập khẩu, hoạt động đầu tư, các chính sách liên quan của ngành công nghiệp trong nước và thế giới phục vụ công tác QLNN trong lĩnh vực công nghiệp

Tổng kinh phí thực hiện cho 03 năm: 2.700 triệu đồng.

Quyết định 942/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày ký.

Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro