Người từ đủ 15 tuổi có thể đăng ký xe chính chủ từ ngày 15/8/2023

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ.
Mục lục bài viết

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ.

Theo đó, khoản 9 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định như sau:

- Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe.

- Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và ghi nội dung “đồng ý”, ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.

Việc kê khai đăng ký xe được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Chủ xe sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe.

Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Tuy nhiên, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định độ tuổi thấp nhất để điều khiển phương tiện tham gia giao thông là từ đủ 16 tuổi.

Như vậy, người từ đủ 15 tuổi trở lên có thể đăng ký chính chủ xe nhưng chưa được phép sử dụng để tham gia giao thông.

Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023./.

Địa chỉ đăng ký xe máy quận Bình Tân

5 / 5 ( 1 bình chọn )