Người dân gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận từ 01/09/2022

Mục lục bài viết

Ngày 19/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, nội dung mới đáng chú ý là Người dân gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận theo quy định của Nghị định 47/2022 bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 11 Nghị định 10/2020 như sau:

"Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hoá không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hoá cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hoá, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận."

Đây là quy định hoàn toàn mới nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển hóa của các đơn vị vận chuyển hành khách bằng xe ô tô.Như vậy từ 01/9/2022, khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì người dân khi gửi đồ qua xe khách, người gửi sẽ phải cung cấp chính xác thông tin về tên của hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và số điện thoại của cả người gửi và người nhận.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Người dân gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận từ 01/09/2022

Mục lục bài viết

Ngày 19/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, nội dung mới đáng chú ý là Người dân gửi đồ qua xe khách phải khai số CCCD của mình và người nhận theo quy định của Nghị định 47/2022 bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 11 Nghị định 10/2020 như sau:

"Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hoá không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hoá cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hoá, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận."

Đây là quy định hoàn toàn mới nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển hóa của các đơn vị vận chuyển hành khách bằng xe ô tô.Như vậy từ 01/9/2022, khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì người dân khi gửi đồ qua xe khách, người gửi sẽ phải cung cấp chính xác thông tin về tên của hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và số điện thoại của cả người gửi và người nhận.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.