Nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng thí điểm xác thực thông tin khách hàng/người dân thông qua thiết bị di động

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06.


Theo đó, Bộ Công an được giao một số nhiệm vụ đáng chú ý như:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trương kết nối, xác thực dữ liệu thông tin thuê bao di động (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đánh giá nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế đầu tư để khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập này.

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng thí điểm xác thực thông tin khách hàng/người dân thông qua thiết bị di động (bao gồm việc so khớp với các yếu tố sinh trắc học).Bên cạnh đó, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội cần đẩy nhanh tiến độ phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, là đầu mối phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc thu học phí của phụ huynh, học sinh, sinh viên bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt...

Xem chi tiết: Thông báo 218/TB-VPCP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng thí điểm xác thực thông tin khách hàng/người dân thông qua thiết bị di động

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06.


Theo đó, Bộ Công an được giao một số nhiệm vụ đáng chú ý như:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trương kết nối, xác thực dữ liệu thông tin thuê bao di động (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đánh giá nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế đầu tư để khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập này.

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng thí điểm xác thực thông tin khách hàng/người dân thông qua thiết bị di động (bao gồm việc so khớp với các yếu tố sinh trắc học).Bên cạnh đó, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội cần đẩy nhanh tiến độ phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, là đầu mối phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc thu học phí của phụ huynh, học sinh, sinh viên bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt...

Xem chi tiết: Thông báo 218/TB-VPCP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.