Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 11/08/2023

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Nghiên cứu trình giải quyết trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội đối với người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, bảo đảm tương quan chính sách với các đối tượng khác.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tin tức, sự kiện liên quan đến nguoi cao tuoi - Tuổi Trẻ Online

- Chỉ đạo chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản từ ngân sách nhà nước, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, kịp thời; hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

- Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch việc làm; chủ trì nhóm tư vấn chính sách xã hội, tổng kết Luật Việc làm;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị quyết 124/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro