Nghị định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm

Mục lục bài viết
Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.Tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định 04 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản gồm:

- Đăng ký thế chấp, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm với bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản;

- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp 01 tài sản dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm hoặc trong trường hợp có thỏa thuận;

- Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký; xóa đăng ký nội dung đã đăng ký với các trường hợp nêu trên.Việc đăng ký được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký:

- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 Nghị định 99.

- Cục Hàng không Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay quy định tại Điều 38 Nghị định 99.

- Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, tài sản khác quy định tại Điều 41 Nghị định 99.

- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đã đăng ký tập trung theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung (động sản) và trường hợp khác quy định tại Điều 44 Nghị định 99.

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Nghị định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm

Mục lục bài viết
Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.Tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định 04 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản gồm:

- Đăng ký thế chấp, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm với bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản;

- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp 01 tài sản dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm hoặc trong trường hợp có thỏa thuận;

- Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký; xóa đăng ký nội dung đã đăng ký với các trường hợp nêu trên.Việc đăng ký được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký:

- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 Nghị định 99.

- Cục Hàng không Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay quy định tại Điều 38 Nghị định 99.

- Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, tài sản khác quy định tại Điều 41 Nghị định 99.

- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đã đăng ký tập trung theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung (động sản) và trường hợp khác quy định tại Điều 44 Nghị định 99.

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.