Ngày 23/11 hằng năm sẽ là ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

Mục lục bài viết
Ngày 15/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 840/QĐ-TTg về Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.

Theo quyết định, lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”. Trong đó, thực hiện giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.

Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam” cần hiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Ngày 23/11 hằng năm sẽ là ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

Mục lục bài viết
Ngày 15/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 840/QĐ-TTg về Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.

Theo quyết định, lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”. Trong đó, thực hiện giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.

Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam” cần hiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.