Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1,5-2%/năm

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn 6385/NHNN-CSTT về việc giảm lãi suất cho vay.
Mục lục bài viết

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn 6385/NHNN-CSTT về việc giảm lãi suất cho vay.

Theo đó, để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nhà nước thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm kể cả các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới.

Đồng thời, Báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi NHNN trước ngày 25/8/2023.

- Báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi NHNN trước ngày 08/01/2024.

Công văn 6385/NHNN-CSTT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đề xuất cho vay lãi suất 0 đối với ngân hàng bị rút tiền hàng loạt |  baoninhbinh.org.vn

5 / 5 ( 1 bình chọn )