Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các mức lãi suất

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 15/03/2023

Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 313/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các mức lãi suất như sau:

- Lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm;

- Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống còn 3,5%/năm;

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm từ 7,0%/năm xuống còn 6,0%/năm.

Quyết định 313/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro