Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nâng mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 24/07/2023

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng như sau:

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Cụ thể:

- Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945:

+ Diện thoát ly: Tăng lên mức 2.297.000 đồng/tháng.

+ Diện không thoát ly: Tăng lên mức 3.899.000 đồng/tháng.

Sửa đổi Pháp lệnh Người có công nhằm bám sát thực tiễn đời sống | Tạp chí  Tuyên giáo

 - Mức hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ:

+ Đối với thân nhân của 01 liệt sĩ: Tăng lên mức 2.055.000 đồng/tháng.

+ Đối với thân nhân của 02 liệt sĩ: Tăng lên mức 4.110.000 đồng/tháng.

+ Đối với thân nhân của 03 liệt sĩ trở lên: Tăng lên mức 6.165.000 đồng/tháng.

- Mức trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tăng lên mức 6.165.000 đồng/tháng.

- Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình: Tăng lên mức 2.055.000 đồng/tháng.

Xem chi tiết các mức hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro