Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Mục lục bài viết
Ngày 29/9/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2400/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng phạm vi triển khai theo mô hình “Giáo dục đại học số”  tới tối thiểu 50% các trường đại học thuộc Bộ; 100% cán bộ và công chức có khả năng làm việc trực tuyến trên các nền tảng số của Chính phủ và của Bộ cung cấp. Bên cạnh đó, nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số bao gồm việc sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế về chuyển đổi số để đăng, phát trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, báo điện tử, tạp chí điện tử thuộc Bộ; tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động;…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học ưu tiên bố trí ngân sách từ các nguồn thu hợp pháp theo quy định để triển khai đào tạo, nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số, công nghệ số.

Quyết định 2400/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Mục lục bài viết
Ngày 29/9/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2400/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng phạm vi triển khai theo mô hình “Giáo dục đại học số”  tới tối thiểu 50% các trường đại học thuộc Bộ; 100% cán bộ và công chức có khả năng làm việc trực tuyến trên các nền tảng số của Chính phủ và của Bộ cung cấp. Bên cạnh đó, nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số bao gồm việc sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế về chuyển đổi số để đăng, phát trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, báo điện tử, tạp chí điện tử thuộc Bộ; tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động;…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học ưu tiên bố trí ngân sách từ các nguồn thu hợp pháp theo quy định để triển khai đào tạo, nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số, công nghệ số.

Quyết định 2400/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.