Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Mục lục bài viết
Ngày 01/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 889/CĐ-TTg về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.


Với sự phát triển của nền kinh tế số, việc kinh doanh trên các nền tảng số trở nên phổ biến, doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam năm 2021 ước tính đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước.

Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đặt ra thách thức mới trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có công tác quản lý thu thuế.Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022, trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ pháp luật khi kinh doanh tại Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử...- Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với thương mại điện tử.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên mạng đối với các vi phạm pháp luật thuế...

- Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Xem chi tiết: Công điện 889/CĐ-TTg

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Mục lục bài viết
Ngày 01/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 889/CĐ-TTg về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.


Với sự phát triển của nền kinh tế số, việc kinh doanh trên các nền tảng số trở nên phổ biến, doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam năm 2021 ước tính đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước.

Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đặt ra thách thức mới trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có công tác quản lý thu thuế.Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022, trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ pháp luật khi kinh doanh tại Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử...- Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với thương mại điện tử.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên mạng đối với các vi phạm pháp luật thuế...

- Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Xem chi tiết: Công điện 889/CĐ-TTg

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.