Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mục tiêu năm 2023, tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 13/04/2023

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 776/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2023.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đặt ra một số mục tiêu cơ bản trong năm 2023 như sau: 

  • 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật; 

  • Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

  • Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 

  • Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính; 

  • 100% Bộ phận một cửa được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính;…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đặt ra nhiệm vụ Về tuyên truyền phổ biến quán triệt các hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; hoàn thiện cơ chế chính sách,...

Quyết định 776/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2023./.

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro