Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 1,5 triệu doanh nghiệp

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 25/04/2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đưa ra một số mục tiêu đến năm 2025 như sau:

- Đạt 1,5 triệu doanh nghiệp; 8.000-10.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 30-35% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

- 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- 80% doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo.

Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp năm 2025 - VnExpress Kinh doanh

Theo đó, Nghị quyết đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết triển khai trong ngắn hạn như sau:

- Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước;

- Khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước;

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động; đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Nghị quyết 58/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro