Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mục tiêu đến năm 2025, 100% tuyến đường cao tốc lắp đặt hệ thống điều hành thông minh

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 25/07/2022
Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 877/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kế cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mục tiêu đến năm 2025 của Đề án như sau: áp dụng thí điểm Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác quản lý, vận hành cho từ 01 đến 03 công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn Nhà nước; 100% các tuyến đường bộ cao tốc và các thành phố lớn trực thuộc trung ương triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh;…Giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông một số nội dung sau: nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng thiết bị, máy móc tự động hóa, robot hóa trong các dây chuyền thi công khép kín (robot đào hầm, in 3D cấu kiện công trình, máy rải thảm mặt đường tự động, lu tự động,…); xây dựng hệ thống ITS, ETC đồng bộ đối với đường bộ cao tốc và từng bước xây dựng cho hệ thống đường đô thị đối với các thành phố;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat