Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mức phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 31/08/2023

Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Theo đó, mức phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế được quy định như sau:

- Bệnh viện: 10,5 triệu/lần;

- Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh; bệnh xá theo quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình): 5,7 triệu/lần;

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền; Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền; Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương đương: 3,1 triệu/lần;

- Phòng khám chuyên khoa theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP: 4,3 triệu/lần.

Bên trong bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam — Sở Khoa học và Công nghệ Thành  phố Hồ Chí Minh

- Cơ sở dịch vụ y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP: 4,3 triệu/lần.

- Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4,3 triệu/lần.

- Thẩm định cấp phép cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính: 10,5 triệu/lần.

- Thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1,5 triệu/lần.

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận lương y: 2,5 triệu/lần.

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền: 2,5 triệu/lần…

Thông tư 59/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro