Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 02/06/2023

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các hoạt động:

- Khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than;

- Khoáng sản kim loại;

- Khoáng sản không kim loại.

Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 6 như sau:

Thế nào là hoạt động khai thác khoáng sản?

- Đối với dầu thô: 100.000 đồng/tấn;

- Đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3;

- Khí thiên nhiên thu được trong quá trình Khai thác Dầu thô (khí đồng hành): 35 đồng/m3.

Mức thu phí bảo vệ Môi trường đối với hoạt động Khai thác tận thu Khoáng sản theo Quy định của pháp Luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại Khoáng sản tương ứng Quy định tại Biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định 27/2023/NĐ-CP.

Nghị định 27/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro