Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 578/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Mục lục bài viết

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 578/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Quyết định này, Mức lãi xuất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam được quy định như sau:

- Đối với tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 0,5%/năm.

- Đối với tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội: 0,5%/năm.

- Đối với tiền gửi của Quỹ tín dụng nhân dân: 0,5%/năm.

- Đối với tiền gửi của Tổ chức tài chính vi mô: 0,5%/năm.

Quyết định 578/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định số 1350/QĐ-NHNN./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )