Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mức chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 17/08/2023

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mức chi thông tin, tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật được quy định như sau:

- Chi tiền công biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng:

+ 100.000 đồng/tin, bài dưới 350 từ;

+ 150.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ;

+ 200.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên;

+ tiền công phát thanh viên: 60.000 đồng/người/buổi;

Công an Tuyên Quang - Tân Thành tuyên truyền pháp luật cho nhân dân

- Hỗ trợ tiền công tư vấn cho người tư vấn: 15.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn, tối đa 300.000 đồng/người tư vấn/tháng;

- Hỗ trợ những người tổ chức, giám sát thực hiện chiến dịch, vận động và tư vấn (ngoài chế độ công tác phí hiện hành); 50.000 đồng/người/buổi;

- Hỗ trợ cho người tham gia chiến dịch: 50.000 đồng/người/buổi. Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ quyết định số lượng người tham gia chiến dịch tuyên truyền, truyền thông trong phạm vi dự toán được giao;

- Tiền công phát thanh viên: 60.000 đồng/người/buổi;

- Hỗ trợ chi phí xăng xe: 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm tổ chức;

Thông tư 55/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro