Một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Mục lục bài viết
Ngày 29/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.Trong chỉ thị đã nêu rõ Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn; cùng với đó là rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong những dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo được nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn của mình.

Ngoài ra cũng phải rà soát đối tượng, điều kiện dựa trên cơ sở đó lập và công bố Danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định.

Thêm vào đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong công tác rà soát, tổng hợp nhu cầu của đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, phải đảm bảo được tính chính xác, phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dân.

Chỉ thị 13/CT-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/08/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Mục lục bài viết
Ngày 29/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.Trong chỉ thị đã nêu rõ Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn; cùng với đó là rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong những dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo được nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn của mình.

Ngoài ra cũng phải rà soát đối tượng, điều kiện dựa trên cơ sở đó lập và công bố Danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định.

Thêm vào đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong công tác rà soát, tổng hợp nhu cầu của đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, phải đảm bảo được tính chính xác, phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dân.

Chỉ thị 13/CT-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/08/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.