MỚI: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ 01/01/2024 thay thế Luật Khám chữa bệnh 2009

MỚI: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ 01/01/2024 thay thế Luật Khám chữa bệnh 2009
Mục lục bài viết

Ngày 09/01/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua và ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm 12 chương với 121 Điều luật; tăng 3 chương và 30 điều so với Luật hiện hành. Nội dung chính của Luật bao gồm: 

 • Quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

 • Chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng; sai sót chuyên môn kỹ thuật;

 • Điều kiện bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

Theo đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã bổ sung những điểm mới cơ bản, góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề phát sinh nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân; tăng cường hiệu lực, trật tự và kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh. Cụ thể: 

 1. Mở rộng đối tượng hành nghề

 • Luật quy định mở rộng đối tượng hành nghề - thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

 1. Nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề

 • Luật thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề. Giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề.

 • Người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh, chữa bệnh.

 • Quy định chặt chẽ việc kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử.

 1. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bênh, chữa bệnh

 • Luật bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. 

 • Bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 1. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 • Thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn. Cho phép phòng khám đa khoa tự nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.

 • Phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa, cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất lượng, hiệu quả về chi phó, mọi lúc mọi nơi.

 1. Đổi mới một số quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám, chữa bệnh 

 • Quy định cụ thể chính sách khuyến khích, động viên người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y,..

 • Hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu, pháp y tâm thần,..

 1. Bổ sung một số quy định về tài chính 

 • Bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

 • Bổ sung quy định về các hình thức huy động nguồn lực 

Có thể thấy, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 sửa đổi đã lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế: bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân,..

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 số 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )