Tất cả Cơ sở dữ liệu

Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 14/08/2023

Ngày 31 tháng 07 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

Theo đó, yêu cầu lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu và chiến lược, quy hoạch được thực hiện như sau:

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; có sự tham gia của các bên liên quan;

+ Thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

- Xem xét toàn diện, khách quan, liên ngành, liên vùng, dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn của quốc gia và quốc tế, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trình độ phát triển, nguồn lực của quốc gia và địa phương;

+ Tận dụng được tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu;

- Phù hợp với mục tiêu, phạm vi, nội dung chiến lược, quy hoạch theo từng cấp, ngành, lĩnh vực và đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

Thông tư 06/2023/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023./.

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và toàn cầu - Phế liệu Bảo Minh

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro