Loại trừ các khoản ủng hộ dịch Covid-19 khi xếp loại doanh nghiệp Nhà nước

Mục lục bài viết
Ngày 18/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 87/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với doanh nghiệp Nhà nước đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, Chính phủ thống nhất cho phép các doanh nghiệp Nhà nước đã đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và ủng hộ công tác phòng, chống dịch được loại trừ các khoản đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch khi đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp.

Phạm vi được xem xét loại trừ bao gồm:

- Các khoản chi và đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 có đủ hồ sơ theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP.

- Các khoản giảm doanh thu do miễn hoặc giảm giá, phí dịch vụ hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc thực hiện: Khoản đóng góp, ủng hộ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động năm nào thì loại trừ khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm đó.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành và áp dụng với việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp trong năm 2021 và năm 2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Loại trừ các khoản ủng hộ dịch Covid-19 khi xếp loại doanh nghiệp Nhà nước

Mục lục bài viết
Ngày 18/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 87/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với doanh nghiệp Nhà nước đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, Chính phủ thống nhất cho phép các doanh nghiệp Nhà nước đã đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và ủng hộ công tác phòng, chống dịch được loại trừ các khoản đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch khi đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp.

Phạm vi được xem xét loại trừ bao gồm:

- Các khoản chi và đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 có đủ hồ sơ theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP.

- Các khoản giảm doanh thu do miễn hoặc giảm giá, phí dịch vụ hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc thực hiện: Khoản đóng góp, ủng hộ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động năm nào thì loại trừ khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm đó.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành và áp dụng với việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp trong năm 2021 và năm 2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.