Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.


Theo đó, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là loại văn bản xác nhận kết quả thi năng lực ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp cho người dự thi.

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là việc hợp tác giữa cơ sở hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam với cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có giá trị sử dụng trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền của nước sử dụng ngôn ngữ công nhận hoặc xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, học tập, nghiên cứu tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi.

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.


Theo đó, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là loại văn bản xác nhận kết quả thi năng lực ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp cho người dự thi.

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là việc hợp tác giữa cơ sở hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam với cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có giá trị sử dụng trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền của nước sử dụng ngôn ngữ công nhận hoặc xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, học tập, nghiên cứu tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi.

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.