Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ

Mục lục bài viết
Ngày 08/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
Theo đó, lao động là đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở Hàn Quốc trong Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.


Đồng thời, giao Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Ngân hàng CSXH và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành VBQPPL về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng CSXH đối với NLĐ thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS. Việc ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.Trong tường hợp người lao động đã ký quỹ trước ngày 01/01/2022 mà tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi hết hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ được chuyển vào ngân sách Nhà nước cấp tỉnh nơi người đó đăng ký thường trú trước khi đi Hàn Quốc.

Trường hợp người lao động ký quỹ từ ngày 01/01/2022 mà bị phạt hành chính do tự ý ở lại Hàn Quốc trái phép khi hết hợp đồng lao động và không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ

Mục lục bài viết
Ngày 08/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
Theo đó, lao động là đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở Hàn Quốc trong Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.


Đồng thời, giao Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Ngân hàng CSXH và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành VBQPPL về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng CSXH đối với NLĐ thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS. Việc ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.Trong tường hợp người lao động đã ký quỹ trước ngày 01/01/2022 mà tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi hết hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ được chuyển vào ngân sách Nhà nước cấp tỉnh nơi người đó đăng ký thường trú trước khi đi Hàn Quốc.

Trường hợp người lao động ký quỹ từ ngày 01/01/2022 mà bị phạt hành chính do tự ý ở lại Hàn Quốc trái phép khi hết hợp đồng lao động và không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.