Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 12 về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 10/08/2022
Ngày 09/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải ký Nghị định thư trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ các Quốc gia thành viên ASEAN theo hình thức ký luân phiên.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Xem chi tiết: Nghị quyết 101/NQ-CP
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat