Ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 12 về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

Mục lục bài viết
Ngày 09/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải ký Nghị định thư trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ các Quốc gia thành viên ASEAN theo hình thức ký luân phiên.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Xem chi tiết: Nghị quyết 101/NQ-CP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 12 về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

Mục lục bài viết
Ngày 09/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải ký Nghị định thư trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ các Quốc gia thành viên ASEAN theo hình thức ký luân phiên.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Xem chi tiết: Nghị quyết 101/NQ-CP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.