Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ký Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 11/10/2022
Ngày 07/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 132/NQ-CP về việc ký Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không.


Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ ủy quyền ký kết Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện thủ tục phê duyệt Hiệp định trên sau khi ký theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao xây dựng phương án trong trường hợp các nước ASEAN không công nhận văn kiện phê chuẩn/phê duyệt/chấp thuận của Myanmar.

Xem chi tiết: Nghị quyết 132/NQ-CP

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat