Không dùng Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong để kiểm điểm nhân viên y tế

Mục lục bài viết
Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được ban hành ngày 15/06/2022.

Thông tư quy định về việc cung cấp các thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trên Hệ thống gồm:

- Thông tin chung về nhà đầu tư;

- Số liệu về báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có);

- Thông tin về các dự án, hợp đồng đã và đang thực hiện.

Bên cạnh đó, điều 25 thông tư này quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng theo lộ trình như sau:

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2023, việc cung cấp, đăng tải thông tin đối với dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được thực hiện trên Hệ thống.

- Từ ngày 15/8/2023, việc phát hành thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư dự án PPP (E-KSQT), hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSMST), yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-YCSBNLKN) và nộp hồ sơ quan tâm thực hiện dự án PPP qua mạng (E-HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSDST), hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-HSĐKTHDA) đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện trên Hệ thống.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Không dùng Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong để kiểm điểm nhân viên y tế

Mục lục bài viết
Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được ban hành ngày 15/06/2022.

Thông tư quy định về việc cung cấp các thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trên Hệ thống gồm:

- Thông tin chung về nhà đầu tư;

- Số liệu về báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có);

- Thông tin về các dự án, hợp đồng đã và đang thực hiện.

Bên cạnh đó, điều 25 thông tư này quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng theo lộ trình như sau:

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2023, việc cung cấp, đăng tải thông tin đối với dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được thực hiện trên Hệ thống.

- Từ ngày 15/8/2023, việc phát hành thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư dự án PPP (E-KSQT), hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSMST), yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-YCSBNLKN) và nộp hồ sơ quan tâm thực hiện dự án PPP qua mạng (E-HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSDST), hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-HSĐKTHDA) đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện trên Hệ thống.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.