Kế hoạch và Thành lập nhóm triển khai lập Hồ sơ xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh

Mục lục bài viết
Ngày 21/7/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1985/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch và Thành lập nhóm chuyên môn, kỹ thuật triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh.

Theo Kế hoạch, Cục Y tế dự phòng chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Phòng bệnh trong tháng 7/2022; phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục, đơn vị liên quan tổng kết 15 năm thi hành Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và tổng kết các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh; tổng kết, đánh giá 02 năm phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành vào ngày 15/8/2022.Trong tháng 8/2022, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng với Cục Phòng chống HIV/AIDS; Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổng kết, đánh giá công tác thu dung; điều trị bệnh nhân; triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động, quản lý điều trị tại nhà, hỗ trợ tư vấn từ xa trong bối cảnh dịch COVID-19. Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng kết, đánh giá công tác mua sắm vắc-xin, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và bảo đảm nguồn lực tài chính cho phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Kế hoạch và Thành lập nhóm triển khai lập Hồ sơ xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh

Mục lục bài viết
Ngày 21/7/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1985/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch và Thành lập nhóm chuyên môn, kỹ thuật triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh.

Theo Kế hoạch, Cục Y tế dự phòng chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Phòng bệnh trong tháng 7/2022; phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục, đơn vị liên quan tổng kết 15 năm thi hành Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và tổng kết các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh; tổng kết, đánh giá 02 năm phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành vào ngày 15/8/2022.Trong tháng 8/2022, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng với Cục Phòng chống HIV/AIDS; Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổng kết, đánh giá công tác thu dung; điều trị bệnh nhân; triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động, quản lý điều trị tại nhà, hỗ trợ tư vấn từ xa trong bối cảnh dịch COVID-19. Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng kết, đánh giá công tác mua sắm vắc-xin, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và bảo đảm nguồn lực tài chính cho phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.