Kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 129/QĐ-BGTVT về kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 129/QĐ-BGTVT về kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay được triển khai dưới một số nội dung như: 

- Tổ chức Công bố Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 (từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2023).

- Tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” theo từng chủ đề gắn với chức năng, quản lý nhà nước ngành GTVT như: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải, (2) Phát huy truyền thống đi trước mở đường ngành GTVT, (3) Lịch sử giao thông vận tải Đường bộ, Đường sắt, Hàng hải, Hàng không, Đường thủy nội địa Việt Nam...; tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: Tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách.

- Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách.

- Tổ chức triển lãm/hội sách.

- Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội…

- Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị.

Quyết định 129/QĐ/BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023. 

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )