Tất cả Cơ sở dữ liệu

Kế hoạch khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 12/04/2023

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 566/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, tại kế hoạch này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra một số chỉ tiêu chiến lược cho năm 2023 như sau:

- Duy trì thứ hạng về Chỉ số an toàn, an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế là 30;

- Nâng tỷ lệ người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng lên 50%;

- Tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam duy trì ở mức 95,5%;

- Tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ tăng lên 80%.

Nguồn kinh phí thực hiện do Ngân sách nhà nước đảo bảo.

Quyết định 566/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro