Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 1952/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 của Bộ Công Thương.
Mục lục bài viết

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 1952/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 của Bộ Công Thương.

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 của Bộ Công thương được xây dựng với chủ đề:

- Ngành Công Thương không ngừng đổi mới, hành động quyết liệt, thực chất và đi vào chiều sâu;

- Tăng cường hơn nữa sự tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện hoạt động quản lý nhà nước trong ngành trên tinh thần phục vụ.

TP Hồ Chí Minh: Sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Theo đó, các nội dung hoạt động của kế hoạch gồm:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

- Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027.

-  Tổ chức Tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Quyết định 1952/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )