Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 đến 2030

Mục lục bài viết
Ngày 19/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1269/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện như: tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung Quy hoạch, cung cấp các dữ liệu Quy hoạch phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2021/NĐ-CP, có văn bản thống nhất bàn giao một số tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa quốc gia cho địa phương quản lý; tập trung các dự án đầu tư công vào kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa công cộng đối với các tuyến có lưu lượng, mật độ vận tải lớn…

Thủ tướng cũng đề ra một số giải pháp, chính sách thực hiện Quy hoạch như: nghiên cứu chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư các dự án cảng thủy nội địa; chú trọng bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì đường thủy nội địa; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong công tác quản lý, khai thác hạ tầng cảng thủy nội địa.Tăng cường hợp tác với các quốc gia phát triển chuyển giao khoa học công nghệ phát triển giao thông đường thủy nội địa trình độ tiên tiến; khai thác hiệu quả hệ thống quản lý các phương tiện thủy nội địa bằng hệ thống nhận dạng (AIS); bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu, bảo vệ môi trường trong xây dựng, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa…

Quyết định 1269/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 đến 2030

Mục lục bài viết
Ngày 19/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1269/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện như: tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung Quy hoạch, cung cấp các dữ liệu Quy hoạch phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2021/NĐ-CP, có văn bản thống nhất bàn giao một số tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa quốc gia cho địa phương quản lý; tập trung các dự án đầu tư công vào kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa công cộng đối với các tuyến có lưu lượng, mật độ vận tải lớn…

Thủ tướng cũng đề ra một số giải pháp, chính sách thực hiện Quy hoạch như: nghiên cứu chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư các dự án cảng thủy nội địa; chú trọng bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì đường thủy nội địa; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong công tác quản lý, khai thác hạ tầng cảng thủy nội địa.Tăng cường hợp tác với các quốc gia phát triển chuyển giao khoa học công nghệ phát triển giao thông đường thủy nội địa trình độ tiên tiến; khai thác hiệu quả hệ thống quản lý các phương tiện thủy nội địa bằng hệ thống nhận dạng (AIS); bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu, bảo vệ môi trường trong xây dựng, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa…

Quyết định 1269/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.