Tất cả Cơ sở dữ liệu

Công nhận huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 12/07/2022
Ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 811/QĐ-TTg về công nhận huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện An Dương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro