Hướng đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục lục bài viết

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định này đã đưa ra mục tiêu:

- Đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế;

- GRDP bình quân đầu người phấn đấu vào nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

- Nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc. Hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ; có năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Khánh Hoà phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện mục tiêu trên, Quyết định đã đưa ra các phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh, bao gồm:

- Phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao bao gồm du lịch, tài chính, thương mại, logistics, giáo dục và phát triển đô thị.

- Phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; công nghệ thông tin và viễn thông; công nghiệp hỗ trợ.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Ngoài ra, quyết định còn đưa ra phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ…

Quyết định 318/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )