Hướng dẫn truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Mục lục bài viết
Ngày 22/10/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2885/QĐ-BYT ban hành tài liệu hướng dẫn truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Tài liệu hướng dẫn truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cung cấp những thông tin cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sinh sản vị thành niên; hướng dẫn thực hiện truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường học và cộng đồng. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế, truyền thông viên lựa chọn nội dung, cách thức truyền thông phù hợp với đặc điểm của đối tượng, với điều kiện và hoàn cảnh tổ chức hoạt động.

Nội dung chính cần truyền thông bao gồm 09 chủ đề: tuổi dậy thì; tình dục an toàn và đồng thuận; mang thai, tránh thai; nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục;… Mặt khác, truyền thông về tình dục an toàn và đồng thuận cần đạt được các mục tiêu như sau: học sinh có khả năng nêu được vai trò của tình dục; liệt kê được các hành vi tình dục an toàn và không an toàn; trình bày được những thông tin chính về tình dục đồng thuận; ghi nhớ được những việc cần thiết để kiềm chế ham muốn tình dục.

Quyết định 2885/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Hướng dẫn truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Mục lục bài viết
Ngày 22/10/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2885/QĐ-BYT ban hành tài liệu hướng dẫn truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Tài liệu hướng dẫn truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cung cấp những thông tin cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sinh sản vị thành niên; hướng dẫn thực hiện truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường học và cộng đồng. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế, truyền thông viên lựa chọn nội dung, cách thức truyền thông phù hợp với đặc điểm của đối tượng, với điều kiện và hoàn cảnh tổ chức hoạt động.

Nội dung chính cần truyền thông bao gồm 09 chủ đề: tuổi dậy thì; tình dục an toàn và đồng thuận; mang thai, tránh thai; nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục;… Mặt khác, truyền thông về tình dục an toàn và đồng thuận cần đạt được các mục tiêu như sau: học sinh có khả năng nêu được vai trò của tình dục; liệt kê được các hành vi tình dục an toàn và không an toàn; trình bày được những thông tin chính về tình dục đồng thuận; ghi nhớ được những việc cần thiết để kiềm chế ham muốn tình dục.

Quyết định 2885/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.