Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 25/08/2023

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4557/BGDĐT-GDTC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học thông qua các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

- Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất (GDTC), bố trí thời gian lên lớp hợp lý, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giờ học;

+ Đa dạng hóa các hình thức vận động, khuyến khích HSSV tích cực, chủ động tham gia rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất;

Mô hình trường học mới: Sự thay đổi tích cực và những góc khuất | Báo Dân  trí

- Rà soát và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dành cho GDTC, HĐTT trong các cơ sở giáo dục;

- Công tác y tế trường học

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm trong trường học.

+ Triển khai thường xuyên, hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục về công tác dân số trong tình hình mới, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản;

- Đảm bảo an toàn trường học, bảo vệ, chăm sóc trẻ em

+ Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, HSSV…

Công văn 4557/BGDĐT-GDTC có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro