Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 25/08/2023

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4567/BGDĐT-GDCTHSSV về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể đối với giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024 như sau:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa

+ Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập đối với môn lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân, kinh tế - pháp luật;

+ Tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, HSSV tích cực tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm học 2019-2020, học sinh tiểu học được đánh giá theo tiêu chí nào?

+ Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV;

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

+ Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

+ Tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HSSV;

+ Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cấp học trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV;

Công văn 4567/BGDĐT-GDCTHSSV có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro