Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi tên gọi ĐVHC cấp huyện, cấp xã

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 04/08/2023

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới, tên gọi đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã như sau:

- Hiện nay, việc thay đổi các thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Do đó, trong trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký hợp tác xã tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tháo gỡ rào cản để đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro