Hướng dẫn mới về hồ sơ miễn thuế liên quan đến đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Mục lục bài viết

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó:

Thông tư có nội dung chính là sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

  • Sửa đổi, bổ sung hồ sơ miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Sửa đổi, bổ sung giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình.

Ngoài ra, Thông tư 43/2023/TT-BTC cũng đã bãi bỏ một số cụm từ, nội dung liên quan đến đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như:

  • Bãi bỏ cụm từ “Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:” tại điểm 5 Phụ lục 01/ĐKHN, điểm 4 Phụ lục 04/ĐKHN, điểm 3 Phụ lục 05/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 202/2012/TT-BTC;
  • Bãi bỏ cụm từ “địa chỉ thường trú” tại khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ cụm từ “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:” tại điểm 7, điểm 8 Phần 1 và điểm 1 Phần 2 Phụ lục số I, điểm 8 mục I và điểm 4 mục II Phụ lục II, điểm (1) và điểm (2) mục I và điểm (1) mục II Phụ lục IV, điểm 4 mục II Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 203/2012/TT-BTC...

Thông tư 43/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/6/2023./.

Thủ tướng: Không được yêu cầu người dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi làm  thủ tục - Tuổi Trẻ Online

5 / 5 ( 1 bình chọn )