Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn giải quyết hưởng lương hưu tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 22/06/2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1880/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, việc giải quyết hưởng lương hưu tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH sẽ được giải quyết như sau:

- Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và có thời gian thực đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên (không bao gồm thời gian chưa đóng tiền BHXH) thì được giải quyết hưởng lương hưu theo quy định của chính sách tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.

+ Khi khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù thì tính bổ sung thời gian đóng BHXH để điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định và chi trả bổ sung chênh lệch mức hưởng cho người lao động kể từ thời điểm đã hưởng.

Lương hưu, tuổi nghỉ hưu đồng loạt tăng từ năm 2023 - Nhịp sống kinh tế  Việt Nam & Thế giới

- Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu, có thời gian thực đóng BHXH từ đủ 10 năm đến dưới 20 năm (không bao gồm thời gian chưa đóng tiền BHXH) mà người lao động có nguyện vọng thì được đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng;

+ Khi khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù thì tính bổ sung thời gian đóng BHXH (nếu có) để điều chỉnh lại mức hưởng theo quy và chi trả bổ sung chênh lệch mức hưởng cho người lao động kể từ thời điểm đã hưởng.

Công văn 1880/BHXH-CSXH có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro