Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn giải quyết chế độ ốm đau, thai sản với NLĐ làm việc tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 27/06/2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1880/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động làm việc tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH sẽ được căn cứ vào thời gian thực đóng BHXH đã nhận được:

- Đối với trường hợp sinh con, nhận con nuôi mang thai hộ: Người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian chưa đóng tiền BHXH) mà:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh: Nỗ lực vượt khó

+ Đủ Người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian chưa đóng tiền BHXH)

+ Hoặc đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nếu khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định.

Khi khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định để chi trả bổ sung.

Công văn 1880/BHXH-CSXH có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat