Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023"

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 05/04/2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1368/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023".

Theo đó, việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm” được thực hiện theo Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT về Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra một số lưu ý về việc bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2023 như sau:

- Bám sát Quy chế, bảo đảm cơ cấu, quy trình xét chọn;

- Số lượng đề cử cần quan tâm đến nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, đối tượng đặc thù;

- Đối với các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc các bộ, ngành và địa phương: Quan tâm, coi trọng đối tượng nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy để bảo đảm cơ cấu khi Hội đồng xét chọn; trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xét duyệt trước khi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30/8/2023.

Công văn 1368/BGDĐT-TCCB có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat