Tất cả Cơ sở dữ liệu

HOT: Giá xăng, dầu đồng loạt giảm hơn 3.000 đồng/lít

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 12/07/2022
Ngày 11/7/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 3942/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Trong lần điều chỉnh này, Bộ Công Thương trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu như sau:

- Xăng E5RON92: 950 đồng/lít;

- Xăng RON95: 950 đồng/lít;

- Dầu điezen: 550 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 800 đồng/lít;

- Dầu madút: 950 đồng/kg.
Đồng thời, ngừng chi sử dụng Quỹ đối với các loại xăng, dầu.


Sau khi thực hiện trích lập nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 0 giờ ngày 11/7/2022 như sau:- Xăng E5RON92: không cao hơn 27.788 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 29.675 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơ26.593 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 26.345 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.712 đồng/kg.

Đây là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay của giá xăng, dầu.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat