Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hoàn thiện một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 17/04/2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2023.

Theo đó, trong tháng 4 năm 2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý, giải trình đầy đủ, thuyết phục về các đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện dự án Luật này để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.

Chính phủ thống nhất các nội dung tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) về: sở hữu nhà chung cư, quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân người nước ngoài hữu tại Việt Nam; hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.

Nghị quyết 52/NQ-CP 2023 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng Tư | Chính trị |  Vietnam+ (VietnamPlus)

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat