Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 24/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2282/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022-2023 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ theo từng giai đoạn. Trong đó, các chỉ tiêu chính đáng chú ý như: Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022; 100% các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát; giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á.Tháng 4/2022 đến tháng 12/2022: Cục Y tế dự phòng là cơ quan đầu mối chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm, tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi theo tiến độ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan đầu mối trình phê duyệt áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở;…

Quyết định 2282/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 24/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022

Mục lục bài viết
Ngày 24/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2282/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022-2023 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ theo từng giai đoạn. Trong đó, các chỉ tiêu chính đáng chú ý như: Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022; 100% các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát; giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á.Tháng 4/2022 đến tháng 12/2022: Cục Y tế dự phòng là cơ quan đầu mối chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm, tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi theo tiến độ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan đầu mối trình phê duyệt áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở;…

Quyết định 2282/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 24/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.