Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 26/07/2023

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1974/QÐ-BVHTTDL triển khai thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023.

- Địa điểm: 120 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An.

- Nội dung hỗ trợ gồm:

Công tác xây dựng văn hóa đọc cho người dân tộc thiểu số, miền núi

+ Mua giá sach;

+ Mua tài liệu, sách về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch.

+ Chi phí khác.

Đây là chương trình nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tri thức cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình cũng nhằm hỗ trợ tài nguyên thông tin thư viện cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định 1974/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro